Masina de alezat tip masa Skoda WH160

An: 2013

Axa X 3000 mm
Lățimea mesei 2000 mm
Lungimea mesei 2000 mm
Diametrul axului 160 mm


Masina de alezat tip masa TOS W 9 A

An: 1983

Axa X 1250 mm
Axa Z 1400 mm
Lungimea mesei 1000 mm
Axa Y 1000 mm
Tip jig Nu
Lățimea mesei 1120 mm


Masina de alezat tip masa MIKROMAT BKoE 400x630x420

An: 1970

Axa X 400 mm
Axa Z 420 mm
Lungimea mesei 630 mm
Axa Y 250 mm
Tip jig Nu
Lățimea mesei 400 mm

TOS WH 10 NV

An: 1991

Axa X 1250 mm
Axa Z 950 mm
Lungimea mesei 1120 mm
Axa Y 1100 mm
Tip jig Nu
Lățimea mesei 1000 mm

Masina de alezat tip masa TOS WH 13

An: 1972

Axa X 2000 mm
Axa Z 800 mm
Lungimea mesei 1800 mm
Axa Y 2000 mm
Tip jig Nu
Lățimea mesei 1800 mm

Masina de alezat tip masa Scharmann FB 100

An:

Axa X 1000 mm
Axa Z 600 mm
Lungimea mesei 1000 mm
Axa Y 1045 mm
Tip jig Nu
Lățimea mesei 950 mm

SIP HYDROPTIC 6A

An: 1970

Axa X 1000 mm
Axa Z 800 mm
Lungimea mesei 1000 mm
Axa Y 795 mm
Tip jig Nu
Lățimea mesei 842 mm

Masina de alezat tip masa Tos 100WA

An: 1986

Tip jig Nu
Revizuit Nu
Lungimea mesei 1250 mm

Defum ADS-115

An:

Axa X 1400 mm
Tip jig Nu
Lățimea mesei 1800 mm
Axa Y 2000 mm
Lungimea mesei 1500 mm
Greutatea piesei 6000 kg

Masina de alezat tip masa UNION BFT 130/6

An:

Axa X 3000 mm
Axa Z 1200 mm
Lungimea mesei 1800 mm
Axa Y 2500 mm
Tip jig Nu
Lățimea mesei 2000 mm

Masina de alezat tip masa JUARISTI MDR-130-CM

An:

Axa X 5000 mm
Axa Z 900 mm
Lungimea mesei 3000 mm
Axa Y 3000 mm
Tip jig Nu
Lățimea mesei 2000 mm

Sip / Hauser MP 52

An: 1982

Axa X 900 mm
Axa Z 635 mm
Lungimea mesei 1020 mm
Axa Y 600 mm
Tip jig Nu
Lățimea mesei 860 mm

Masa de strunjire CNC Ernault & somua 3500 x 3000 mm

An:

Tip jig Nu
Lățimea mesei 3000 mm
Lungimea mesei 3500 mm
Revizuit Nu

Skoda W200 De valoare

An: 1983

Axa X 5770 mm
Axa Z 1985 mm
Lungimea mesei 2500 mm
Axa Y 2800 mm
Tip jig Nu
Lățimea mesei 2500 mm

STANKO 2431 C

An: 1990

Axa X 400 mm
Tip jig Nu
Lățimea mesei 320 mm
Axa Y 250 mm
Lungimea mesei 560 mm
Diametrul axului 220 mm

Masina de alezat tip masa KEARN-RICHARDS SH75

An:

Axa X 1250 mm
Axa Z 1000 mm
Lungimea mesei 1000 mm
Axa Y 1000 mm
Tip jig Nu
Lățimea mesei 1000 mm

TOS W100A

An: 2001

Axa X 1600 mm
Axa Z 810 mm
Lungimea mesei 1250 mm
Axa Y 1120 mm
Tip jig Nu
Lățimea mesei 1250 mm