Sacem MS-90

An: 1974

Axa X 1000 mm
Axa Z 711.2 mm
Lățimea mesei 1200 mm
Axa Y 800 mm
Lungimea mesei 1000 mm
Diametrul axului 88.9 mm

Mașină de găurit tip podea Skoda W 200 HC

An: 1989

Axa X 11000 mm
Axa Z 1600 mm
Lățimea mesei 2000 mm
Axa Y 4000 mm
Lungimea mesei 2000 mm
Greutatea piesei 20000 kg


TOS WHN 9 A

An:

Axa X 1250 mm
Axa Z 1000 mm
Lățimea mesei 1000 mm
Axa Y 900 mm
Lungimea mesei 1120 mm
Diametrul axului 90 mm

Union BFP 130/5

An:

Axa X 8500 mm
Axa Z 500 mm
Lățimea mesei 2000 mm
Axa Y 2000 mm
Lungimea mesei 1800 mm
Greutatea piesei 15000 kg

UNION T 125

An: 1966

Axa X 2500 mm
Axa Z 900 mm
Lățimea mesei 1480 mm
Axa Y 1400 mm
Lungimea mesei 1480 mm
Diametrul axului 125 mm

Mașină de găurit tip podea GIDDINGS & LEWIS 230-5

An:

Axa Y 2000 mm
Lățimea mesei 2812.5 mm
Revizuit Nu
Lungimea mesei 812.5 mm
Diametrul axului 75 mm

Union BFP 130/6

An:

Axa X 350 mm
Axa Z 4200 mm
Lățimea mesei 2000 mm
Axa Y 2000 mm
Lungimea mesei 1800 mm
Greutatea piesei 15000 kg


ŠKODA Plzeň W 160 G / NCS

An: 1978

Axa X 8000 mm
Axa Z 1600 mm
Lățimea mesei 5000 mm
Axa Y 3200 mm
Lungimea mesei 8000 mm
Puterea motorului axului 55 kW

TOS WD 130

An:

Lungimea mesei 4000 mm
Diametrul axului 130 mm
Revizuit Nu
Lățimea mesei 3770 mm
Max. viteza axului 900 rpm

Collet & Engelhardt BF 130 - 11

An: 1973

Axa X 3000 mm
Axa Z 1000 mm
Lățimea mesei 2400 mm
Axa Y 2000 mm
Lungimea mesei 3300 mm
Diametrul axului 130 mm


Collet BF 200

An:

Axa X 8000 mm
Axa Z 1650 mm
Puterea motorului axului 26.09993 kW
Axa Y 3000 mm
Diametrul axului 200 mm
Revizuit Nu

Škoda W 200 H + N

An: 1983

Diametrul axului 200 mm
Revizuit Nu
Puterea motorului axului 77 kW

ŠKODA Plzeň PC W 200 HA

An: 1987

Axa X 4000 mm
Axa Z 1600 mm
Max. viteza axului 630 rpm
Axa Y 3150 mm
Diametrul axului 200 mm
Puterea motorului axului 77 kW

Defum WHB 150

An:

Axa X 1200 mm
Axa Z 16000 mm
Max. viteza axului 1470 rpm
Axa Y 3000 mm
Diametrul axului 150 mm
Puterea motorului axului 30 kW

ŠKODA Plzeň W 200 H + NR

An: 1983

Axa X 6000 mm
Axa Z 1500 mm
Lățimea mesei 3550 mm
Axa Y 3000 mm
Lungimea mesei 4000 mm
Diametrul axului 200 mm

Mașină de găurit tip podea Alman 1975 Program de lucru redus

An: 1975

Axa X 2700 mm
Axa Z 2000 mm
Lățimea mesei 20 mm
Axa Y 2400 mm
Lungimea mesei 20 mm
Greutatea piesei 20 kg

SKODA WD 160 A

An: 1966

Axa X 3350 mm
Axa Z 1600 mm
Lățimea mesei 2000 mm
Axa Y 2510 mm
Lungimea mesei 2000 mm
Greutatea piesei 20000 kg