Charmilles Roboform 35 Intelegere avantajoasa

An: 1999

Axa X 350 mm
Axa Z 350 mm
Lățimea rezervorului de lucru 550 mm
Axa Y 250 mm
Lungimea rezervorului de lucru 780 mm
Înălțimea rezervorului de lucru 370 mm

Makino EDAF2

An: 2014

Axa X 350 mm
Axa Z 250 mm
Lățimea rezervorului de lucru 500 mm
Axa Y 250 mm
Lungimea rezervorului de lucru 700 mm
Înălțimea rezervorului de lucru 300 mm

Charmilles Roboform 51

An: 1999

Axa X 600 mm
Axa Z 450 mm
Lățimea rezervorului de lucru 550 mm
Axa Y 400 mm
Lungimea rezervorului de lucru 800 mm
Înălțimea rezervorului de lucru 370 mm

Mașină de electroerosionare cu scufundare a matriței OPS-INGERSOLL Gantry 1200

An: 2006

Axa X 1500 mm
Axa Z 650 mm
Lățimea rezervorului de lucru 1270 mm
Axa Y 1000 mm
Lungimea rezervorului de lucru 1770 mm
Înălțimea rezervorului de lucru 680 mm

Mașină de electroerosionare cu scufundare a matriței PENTA 650G CNC

An: 2015

Axa X 600 mm
Axa Z 500 mm
Lățimea rezervorului de lucru 800 mm
Axa Y 500 mm
Lungimea rezervorului de lucru 1400 mm
Înălțimea rezervorului de lucru 500 mm

Mașină de electroerosionare cu scufundare a matriței AGIE AGIETRON INTEGRAL 3

An: 1998

Axa X 500 mm
Axa Z 500 mm
Lățimea rezervorului de lucru 620 mm
Axa Y 350 mm
Lungimea rezervorului de lucru 860 mm
Înălțimea rezervorului de lucru 350 mm

AgieCharmilles AT SPIRIT 4 C-AXIS

An: 2008

Axa X 500 mm
Axa Z 400 mm
Tip CNC AGIE CHARMILLES +GF+
Axa Y 350 mm
Tip CNC
Lungimea mesei 865 mm

Ingersoll Gantry 1200

An: 2004

Axa X 1800 mm
Lungimea rezervorului de lucru 1800 mm
Tip CNC
Axa Y 1200 mm
Lățimea rezervorului de lucru 1200 mm
Tip CNC Mitsubishi

Mașină de electroerosionare cu scufundare a matriței AGIE AGIEMATIC + AGIEPULS 60 HSF

An: 2000

Axa X 350 mm
Axa Z 350 mm
Tip CNC Agie
Axa Y 250 mm
Tip CNC
Lungimea mesei 600 mm

Mitsubishi EX 8

An: 1996

Axa X 300 mm
Axa Z 250 mm
Lățimea rezervorului de lucru 450 mm
Axa Y 250 mm
Lungimea rezervorului de lucru 660 mm
Înălțimea rezervorului de lucru 250 mm

Makino EDNC 30F

An: 2004

Axa X 300 mm
Axa Z 250 mm
Lățimea rezervorului de lucru 450 mm
Axa Y 250 mm
Lungimea rezervorului de lucru 650 mm
Înălțimea rezervorului de lucru 300 mmSodic AM3L

An: 2000

Axa X 300 mm
Axa Z 250 mm
Tip CNC Sodic LN1
Axa Y 200 mm
Tip CNC
Max. lungimea piesei de prelucrat 600 mm

Zimmer & Kreim ZK 700 genius

An: 2011

Axa X 400 mm
Axa Z 350 mm
Lungimea mesei 575 mm
Axa Y 350 mm
Tip CNC
Lățimea mesei 500 mm

AGIE Agietron Compact 1

An: 2000

Axa X 250 mm
Axa Z 250 mm
Lățimea rezervorului de lucru 330 mm
Axa Y 165 mm
Lungimea rezervorului de lucru 490 mm
Înălțimea rezervorului de lucru 350 mm

Makino EDNC 30F

An: 2002

Axa X 300 mm
Axa Z 250 mm
Lățimea rezervorului de lucru 450 mm
Axa Y 250 mm
Lungimea rezervorului de lucru 650 mm
Înălțimea rezervorului de lucru 300 mm

Zimmer + Kreim ZK 700

An: 2005

Axa X 400 mm
Axa Z 350 mm
Lungimea mesei 575 mm
Axa Y 350 mm
Tip CNC
Lățimea mesei 500 mm


Agema AS 320 CNC

An: 1998

Axa X 300 mm
Axa Z 250 mm
Tip CNC Heidenhain TNC 306 E
Axa Y 200 mm
Tip CNC
Lungimea mesei 500 mm