De Dietrich 250 litres double-enveloppe

An: 2004

Capacitate 250 L
Presiune 6 bar
Cu agitator da
T° max 110 °C
Jachetă dublă da
tip S/s

Guedu 5525 LITRES

An: 1993

Capacitate 5525 L
Presiune 4 bar
Cu agitator da
T° max 0 °C
Jachetă dublă da
tip S/s 316L – Z3CND17.11.02

3C HFA Intelegere avantajoasa

An: 2001

Capacitate 17000 L
Presiune 21 bar
Cu agitator Nu
T° max 45 °C
Jachetă dublă Nu
tip S/s

Pierre Guerin 1050 litres agitée inox

An: 2004

Capacitate 1050 L
Jachetă dublă Nu
tip S/s stainless steel 316L
T° max 140 °C
Cu agitator da

Rezervor Pierre Guerin agitée, inox 1920 litres

An: 2004

Capacitate 1920 L
Jachetă dublă Nu
tip S/s stainless steel 316
T° max 140 °C
Cu agitator da

Prominox AGITATED REACTOR 19566 LITRES S/S 316L

An: 1991

Capacitate 16000 L
Presiune 4 bar
Cu agitator da
T° max 150 °C
Jachetă dublă Nu
tip S/s S/S 316L

Bosch U-ND 1250

An: 2012

Capacitate 1365 L
Presiune 0,5 bar
Cu agitator Nu
T° max 110 °C
Jachetă dublă Nu
tip S/s

Kofa inox 730 litres

An: 2004

Capacitate 730 L
Presiune 3 bar
Cu agitator Nu
T° max 144 °C
Jachetă dublă Nu
tip S/s stainless steel 316 L

Rezervor de proces

An: 1994

Capacitate 2500 L
Presiune 4,5 bar
Cu agitator da
T° max 85 °C
Jachetă dublă Nu
tip S/s

Rezervor de stocare

An: 1994

Capacitate 2500 L
Jachetă dublă Nu
tip S/s
T° max 85 °C
Cu agitator da

Senlikoglu 1997-2022 Intelegere avantajoasa

An: 1997

Capacitate 12000 L
Presiune 16 bar
Cu agitator da
T° max 250 °C
Jachetă dublă Nu
Rezervor de topire da

ADM AGITATED REACTOR 14300 LITRES S/S 316L

An: 1991

Capacitate 12500 L
Presiune 6 bar
Cu agitator da
T° max 160 °C
Jachetă dublă Nu
tip S/s S/S 316L

Rezervor NOVINOX MAT 200 LT

An: 2002

Capacitate 200 L
Cu agitator Nu
Jachetă dublă Nu
tip S/s

Rezervor ENGI&CO 574 LT

An: 2006

T° max 200 °C
Cu agitator Nu
Jachetă dublă Nu
tip S/s

Rezervor DE LAMA 800 LT

An: 1965

Capacitate 800 L
Cu agitator Nu
Jachetă dublă Nu
tip S/s

Zanchetta 3200 L

An: 1986

Capacitate 3200 L
Jachetă dublă Nu
tip S/s
T° max 30 °C
Cu agitator Nu

Tecninox -

An: 2007

Capacitate 238 L
Jachetă dublă Nu
T° max 60 °C
Cu agitator Nu

Rezervor Bionaz 2000 liter stainless steel tank with agitation

An: 1972

Capacitate 2000 L
Cu agitator da
Jachetă dublă Nu
tip S/s

Rezervor Bionaz 2000 liter stainless steel tank with agitation

An: 1972

Capacitate 2000 L
Cu agitator da
Jachetă dublă Nu
tip S/s

Rezervor Bionaz 2000 liter stainless steel tank with agitation

An: 1972

Capacitate 2000 L
Cu agitator da
Jachetă dublă Nu
tip S/s